Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-05-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 24-05-2023

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 24
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 20-05-2023

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 17-05-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 13-05-2023

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 10-05-2023

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 06-05-2023

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 04
Bộ số thứ tư 11
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 03-05-2023

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 16
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 23

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr